Sledujte aktuálne dianie na našej škole prostredníctvom blogov na

zskalinov.wordpress.com a vo FOTOGALÉRII

Škola

Základná škola a materskou školou Krásno nad Kysucou - Kalinov je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Má štyri samostatné ročníky, oddelenie ŠKD, 1 triedu MŠ s celodennou prevádzkou.
V budove školy sa nachádza stravovacie zariadenie: kuchyňa, ktorá slúži na prípravu desiat a obedov pre deti, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.

Filozofia školy

Škola sa snaží o to, aby získala rovnocenné postavenie medzi školami v rámci regiónu. Ponúka pestrú paletu záujmových krúžkov. V škole vládne príjemná a tvorivá atmosféra. Žiaci sa zapájajú do rôznych školských a mimoškolských súťaží. Vystriedalo sa tu veľa talentovaných žiakov, ktorí sa zúčastnili rôznych literárnych, výtvarných a hudobných súťaží, odkiaľ priniesli početné pochvalné uznania a diplomy za popredné umiestnania. Kalinovská škola je vlastne obyčajnou školou, môže sa pochváliť tým, že vychovala a vychováva deti, ktoré odchádzajú z našej školy dobre pripravené.
VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY